Ασφαλεια σοβαρών Ασθενειών

Η ασφάλεια σοβαρών ασθενειών καλύπτει τον ασφαλισμένο, σε περίπτωση που διαγνωστεί μια από τις καλυπτόμενες σοβαρές ασθένειες που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η κάλυψη γίνεται με την απόδοση του συμφωνηθέντος ποσού σε μία ή περισσότερες δόσεις, ανάλογα τους όρους του συμβολαίου. Η συγκεκριμένη παροχή δίδεται ανεξάρτητα από άλλες παροχές, π.χ. μπορεί ο ασφαλισμένος να καλυφθεί πλήρως από το νοσοκομειακό συμβόλαιο με την αποζημίωση όλων των εξόδων νοσηλείας και να λάβει επιπλέον ένα μεγάλο ποσό ως επίδομα με τη διάγνωση της πάθησης.

Οι παθήσεις που καλύπτει συνήθως ένα τέτοιο συμβόλαιο είναι :

 1. Κακοήθης Νεοπλασία (Καρκίνος)
 2. Έμφραγμα μυοκαρδίου – Καρδιακή προσβολή
 3. Διενέργεια By Pass
 4. Αγγειακό – Εγκεφαλικό επεισόδιο
 5. Νεφρική ανεπάρκεια
 6. Μεταμόσχευση βασικών οργάνων
 7. Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας
 8. Τύφλωση
 9. Απώλεια άκρων - Ακρωτηριασμός
 10. Παράλυση
 11. Σοβαρά εγκαύματα

Η ασφάλεια σοβαρών ασθενειών έχει κόστος ανάλογο με την ηλικία του ασφαλισμένου και γίνεται πιο ακριβή όσο μεγαλώνει η ηλικία. Ενδεικτικά για κάποιον 40 ετών και για κεφάλαιο 10.000 ευρώ, το ετήσιο κόστος είναι 120 ευρώ περίπου.