Δωρεάν παροχές σε περίπτωση ατυχήματος:

Το myPlan-insurance σας προσφέρει τις παρακάτω παροχές σε περίπτωση που εμπλακείτε σε τροχαίο ατύχημα :

- Παραλαβή και παράδοση οχήματος στο χώρο σας,
- Παροχή δωρεάν αυτοκινήτου αντικατάστασης,
- Απευθείας πληρωμή του συνεργείου από την ασφαλιστική, χωρίς να εκταμιεύσετε χρήματα,
- Πλύσιμο μέσα - έξω πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου σας.
- Παρακολούθηση της πορείας αποζημίωσης από εμάς.

Τα παραπάνω ισχύουν όταν έχετε κάλυψη ιδίων ζημιών ή εμπλακείτε σε ατύχημα χωρίς δικής σας υπαιτιότητα.

Έντυπα και Συμβουλές που πρέπει να ξέρετε!

Τυπώστε ή συμβουλευτείτε τα παρακάτω έντυπα που αφορούν τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πατήστε επάνω στους τίτλους για να ανοίξει το αρχείο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΟΧΗΜΑ
ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΕΝΤΥΠΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΜΥ
ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ.pdf
ΕΝΤΥΠΟ
ΦΙΛΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.pdf
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ
ΦΙΛΙΚΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2013