Ασφαλεια ποδηλάτου

 

Τα τελευταία χρόνια αρκετοί άνθρωποι χρησιμοποιούν ποδήλατο για αναψυχή, άθληση ακόμα και για τη μετακίνησή τους.

Έτσι και οι ασφαλιστικές δημιούργησαν φθηνά ασφαλιστήρια συμβόλαια, που καλύπτουν την ευθύνη που φέρει ο οδηγός του ποδηλάτου, τον ίδιο τον οδηγό, αλλά και το ποδήλατο ως περιουσιακό στοιχείο.

Αναλυτικά μπορούμε να καλύψουμε τα παρακάτω :

Αστική ευθύνη του ποδηλάτη. Αφορά σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας.

Κλοπή του ποδηλάτου.
Αποζημιώνεται η  ολική κλοπή του ποδηλάτου από το σπίτι, το αυτοκίνητο, την αποθήκη ή το γκαράζ.

Ίδιες ζημίες του ποδηλάτου.
Καλύπτεταιη ζημιά που θα υποστεί το ποδήλατό κατά τη χρήση ή τη μεταφορά του και επηρεάζει τη λειτουργία του.

Οδική βοήθεια.
Πανελλαδική & 24ώρη κάλυψη σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος.

Ατύχημα του ίδιου του ποδηλάτη το οποίο θα προκληθεί κατά την οδήγηση του ασφαλισμένου ποδηλάτου. Ενδεικτικά αναφέρουμε Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες, οπτική βλάβη, οδοντική βλάβη, Απώλεια ζωής από ατύχημα, Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα και επίδομα χρήσης κράνους.

Για περισσότερες πληροφορίες για ασφαλεια ποδηλατου επικοινωνήστε μαζί μας.