Νομική Προστασία

Με τα ασφαλιστικά προγράμματα νομικής προστασίας εξασφαλίζετε κάλυψη δικαστικών ή εξώδικων δαπανών που απαιτούνται για να προστατεύσετε τα έννομα συμφέροντά σας.

Συνήθως μπορείτε να επιλέξετε εσείς τον δικηγόρο σας ελεύθερα ή να δώσετε το δικαίωμα στην εταιρία να ορίσει εκείνη δικηγόρο. Η ασφάλεια νομικής προστασίας μπορεί να καλύψει το κόστος για:

• Τις αμοιβές του δικηγόρου.

• Τα δικαστικά έξοδα.

• Τις αποζημιώσεις των μαρτύρων.

• Τις αμοιβές δικαστικών πραγματογνωμόνων.

• Τα έξοδα δικαστικών επιμελητών.

• Τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων.

• Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

Η ασφάλεια νομικής προστασία μπορεί να έχει ως γεωγραφική κάλυψη την Ελληνική επικράτεια ή και το εξωτερικό. Μερικές από τις κατηγορίες νομικής προστασίας είναι :

• Ποινική Νομική Προστασία

• Νομική Προστασία για περιπτώσεις αφαίρεσης διπλώματος και πινακίδων

• Νομική Προστασία Συμβάσεων Νομική Προστασία Οικογένειας

• Νομική Προστασία Αποζημιώσεων

• Νομική προστασία Οχήματος και οδηγού.

• Νομική Προστασία για Εργατοϋπαλληλικές Διαφορές

• Νομική Προστασία Συμβάσεων Νομική Προστασία Διαχειριστή Πολυκατοικίας

• Νομική Προστασία Αποζημιώσεων

• Νομική Προστασία για Εργατοϋπαλληλικές Διαφορές

• Νομική Προστασία Συμβάσεων

Νομική Προστασία Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων