Ομαδική ασφαλεια

Το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης είναι το ανθρώπινο δυναμικό της.
Η σύγχρονη επιχείρηση ανταμείβει τον εργαζόμενό της με ένα συνδυασμό αποδοχών και παροχών. Η Ομαδική Ασφαλεια αποτελεί σημαντική ανταμοιβή για το προσωπικό μιας επιχείρησης αλλά και σημαντική παροχή για τον εργαζόμενο, δίνοντας στην επιχείρηση τη δυνατότητα να προσελκύει ικανά στελέχη και να διατηρεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και πίστης, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και δημιουργώντας σταθερούς, ισχυρούς και μακροχρόνιους δεσμούς ανάμεσα στην εταιρεία και στους εργαζομένους της.
Τα τελευταία χρόνια που τα ασφαλιστικά ταμεία αλλάζουν τις παροχές προς τους ασφαλισμένους τους, ο εργαζόμενος βλέπει με άλλο μάτι την ομαδική ασφαλεια.

Τα πλεονεκτήματα της ομαδικής ασφαλειας για την επιχείρηση είναι πολλαπλά :

 • Φορολογικά κίνητρα για την επιχείρηση/ επιχειρηματία.
 • Αποτελεί κίνητρο για την προσέλκυση και διατήρηση ποιοτικού προσωπικού.
 • Προσφέρει το αίσθημα της ασφάλειας στο προσωπικό.
 • Βελτιώνει τις σχέσεις διοίκησης – εργαζομένων.
 • Συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Δημιουργεί εικόνα κύρους και υψηλού επαγγελματισμού για την επιχείρηση.
 • Χαμηλό κόστος ασφαλειας συγκριτικά με τα ατομικά προγράμματα ασφαλειας.
 • Γρήγορη εξυπηρέτηση χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια
 • Δυνατότητα ασφαλειας με προσιτό κόστος και των οικογενειών των εργαζομένων και του ίδιου του επιχειρηματία.

 

Τα ομαδικά ασφαλιστήρια χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες :

Ομαδική ασφαλεια υγείας

Η ομαδική ασφαλεια υγείας απευθύνεται σε επιχειρήσεις αλλά και ομάδες ανθρώπων όπως σύλλογοι και σωματεία. Δρα συμπληρωματικά και παράλληλα με τις παροχές του κοινωνικού φορέα και έχει σαν σκοπό την εξασφάλιση των ασφαλισμένων και των οικογενειών τους από απρόβλεπτα περιστατικά. Είναι η πιο διαδεδομένη μορφή ομαδικής ασφάλειας λόγω του συνδυασμού χαμηλού κόστους και σημαντικών παροχών.

Οι παροχές των ομαδικών συμβολαίων υγείας συνήθως είναι:

 • Ασφαλεια Ζωής
 • Ασφαλεια Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ασθένεια
 • Ασφάλεια Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από Ατύχημα
 • Ασφαλεια Προσωρινής Ανικανότητας από Ατύχημα ή Ασθένεια
 • Ασφαλεια Ατυχήματος
 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Νοσοκομειακό επίδομα
 • Κάλυψη Ιατροφαρμακευτικών εξόδων συνέπεια Ατυχήματος
 • Χειρουργικό Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών
 • Παροχές Μητρότητας

 

Ομαδικά συνταξιοδοτικά

Το ομαδικό συνταξιοδοτικό είναι μια εξαιρετική παροχή της επιχείρησης προς το προσωπικό της.  Ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την κοινωνική ασφαλεια και την ανασφάλεια που έχουν προκαλέσει στους πολίτες, η επιχείρηση μπορεί να προσφέρει ένα αναβαθμισμένο επίπεδο ζωής όταν θα έρθει η ώρα της συνταξιοδότησης. Αυτό γίνεται είτε με την παροχή επιπλέον εγγυημένης σύνταξης, είτε με την παροχή εγγυημένου εφάπαξ.

Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά είναι προγράμματα που στοχεύουν στη δημιουργία ενός κεφαλαίου συνταξιοδότησης. Το κεφάλαιο αυτό δημιουργείται με τη μηνιαία εισφορά ενός προκαθορισμένου ποσού ή ποσοστό επί του μισθού από την επιχείρηση. Παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να συμμετέχει και αυτός στη δημιουργία του κεφαλαίου με δική του μηνιαία συμμετοχή. Τα ιδιαίτερα οφέλη των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων είναι πολλά, κυρίως όμως είναι ότι προσφέρουν  έμμεσες παροχές και αμοιβές προς το προσωπικό της και κυρίως περιορίζουν την κινητικότητα των εργαζομένων προς τον ανταγωνισμό.

 

Ομαδική ασφαλεια προσωπικών ατυχημάτων

Τα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια απευθύνονται σε ομάδες άνω των 10 ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά όπως υπάλληλοι εταιρείας, μέλη συλλόγου, μέλη αθλητικών σωματείων, φροντίζοντας για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών τους. Η ομαδική ασφαλεια προσωπικών ατυχημάτων περιλαμβάνει κατηγορίες  όπως :

 • Ομαδικής Ασφαλειας Εργαζομένων
 • Ομαδικής Ασφαλειας Αθλητικών Ερασιτεχνικών Ομάδων
 • Ομαδικής Ασφαλειας Αθλητικών Ακαδημιών
 • Σχολικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφαλειας
 • Ταξιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφαλειας
 • Ομαδικής Ασφαλειας Χιονοδρομικών – Ορειβατικών Συλλόγων
 • Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφαλειας
 • Ομαδικής Ασφαλειας αθλοπαιδιών που διοργανώνονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους κατά τη διάρκεια καλοκαιρινής περιόδου-Camp
 • Ομαδικής Ασφαλειας Απόδημου Ελληνισμού – Φιλοξενουμένων ομογενών
 • Ομαδικής Ασφαλειας Κυνηγετικών Συλλόγων
 • Ομαδικής Ασφαλειας Σχολών Χορού.

Ομαδική ασφαλεια πληρωμάτων πλοίων

Τα προγράμματα ασφαλειας πληρωμάτων καλύπτουν την ειδική κατηγορία εργαζομένων που είναι τα πληρώματα των πλοίων.

Τα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν τους ναυτικούς, προστατεύουν όμως και τη ναυτιλιακή εταιρεία από απρόβλεπτες δαπάνες που αφορούν προστασία του προσωπικού.

Οι βασικές παροχές είναι:

- Ασφάλεια Ζωής. Προστασία της Οικογένειας σε περίπτωση απώλεια ζωής από ασθένεια ή ατύχημα, αλλά και κάλυψη εξόδων μεταφοράς σορού και κηδείας.

- Ασφάλεια Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας (από Ασθένεια ή Ατύχημα). Στήριξη του εργαζομένου - ναυτικού σε ένα απρόοπτο γεγονός.

- Ασφάλιση Πρόσκαιρης Ανικανότητας. Μηνιαία αποζημίωση στον εργαζόμενο - ναυτικό λόγω ανικανότητάς του να εργαστεί, που έχει προέλθει είτε από Ασθένεια είτε από Ατύχημα.

- Κάλυψη για Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη. Πλήρη υγειονομική ασφαλεια του πληρώματος και των εργαζομένων από ασθένεια ή ατύχημα.

- Κάλυψη Εξόδων Παλιννόστησης / Αντικατάστασης. Αποζημίωση δαπανών για μεταφορά ή αντικατάσταση του παθόντος μέλους του πληρώματος.

 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια πληρωμάτων πλοίων μπορούν να καλύψουν :

      -  Πλόες οπουδήποτε στον κόσμο
      -  Πλοία κάθε σημαίας
      -  Πληρώματα κάθε εθνικότητας
      -  Δαπάνες σε οποιοδήποτε νόμισμα.