Ταξιδιωτική ασφαλεια

Η ταξιδιωτική ασφάλεια καλύπτει τον ασφαλισμένο σε ταξίδι εκτός της χώρας μόνιμης διαμονής του.

Με τη συγκεκριμένη ασφάλεια μπορούν να καλυφθούν ταξίδια αναψυχής αλλά και επαγγελματικά ταξίδια. Η διάρκειά της μπορεί να είναι όση και η διάρκεια του ταξιδιού ή ετήσια.

Οι καλύψεις συνήθως είναι :

 • Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα ή αιφνίδια ασθένεια.
 • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή αιφνίδια ασθένεια εκτός νοσοκομείου.
 • Έξοδα επαναπατρισμού σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν το ταξίδι να συνεχιστεί για λόγους υγείας.
 • Έξοδα υγειονομικής μεταφοράς από το τόπο ενός ατυχήματος, προς το πλησιέστερο νοσοκομείο.
 • Έξοδα για μεταφορά και διαμονή συνοδού σε περίπτωση εισαγωγής σε νοσοκομείο.
 • Μεταφορά σωρού.
 • Απώλεια αποσκευών.
 • Δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης αποσκευών
 • Δαπάνες λόγω καθυστερημένης αναχώρησης.
 • Έξοδα ακυρωτικών ματαίωσης ή αναβολής ταξιδιού για λόγους υγείας.
 • Αποζημίωση ακυρωτικών σε περίπτωση διακοπής του για λόγους υγείας.
 • Νομική προστασία στο εξωτερικό.
 • Κάλυψη της Αστικής Ευθύνης μας για παραβατικές ενέργειες