Aσφάλεια Μεταφορών

Στη σύγχρονη εισαγωγική ή εξαγωγική επιχείρηση, η ανάγκη της ασφαλούς και έγκαιρης μεταφοράς των εμπορευμάτων είναι δεδομένη για να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά στο σύνολό της. Επειδή όμως πολύ συχνά η διαδικασία αυτή παρουσιάζει προβλήματα που οφείλονται σε αστάθμητους παράγοντες, είναι εξίσου σημαντικό να έχετε προνοήσει για την προστασία σας από τέτοιες περιπτώσεις.

Το myplan-insurance Agency, σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα, μπορεί να σας προσφέρει ασφάλιση για τα μεταφερόμενα εμπορεύματά σας (εισαγωγές – εξαγωγές – εσωτερικές διακινήσεις) από φυσική ζημία ή απώλεια, είτε μεταφέρονται μέσω θαλάσσης, είτε μέσω χερσαίων οχημάτων, είτε αεροπορικώς, είτε σε συνδυασμό των παραπάνω.

Η κατάλληλη ασφάλιση μεταφορών που μπορούμε να σας παράσχουμε με χαμηλό κόστος, σας επιτρέπει να αναλαμβάνετε με μεγαλύτερη σιγουριά εμπορικούς κινδύνους, επεκτείνοντας τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Σε αυτό βοηθάει και το γεγονός ότι το κόστος ασφάλισης είναι ένα μικρό ποσοστό της εμπορικής αξίας των αντικειμένων, ενώ το όφελος είναι κυρίως η εξασφάλιση των συμφερόντων σας και η βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Η ασφάλιση μεταφορών σας εξασφαλίζει απέναντι σε προβλήματα που μπορεί να οφείλονται στη συσκευασία, τη φόρτωση ή την εκφόρτωση, τις κλιματολογικές συνθήκες.

Οι καλύψεις της ασφάλειας μεταφορών είναι σύμφωνα με τις ρήτρες του Ινστιτούτου των 'Αγγλων Ασφαλιστών (Institute Cargo Clauses [A], [B], [C]).

Μερικά από τα αντικείμενα που μπορούν να ασφαλιστούν κατά τη μεταφορά τους είναι :

 • Μηχανήματα,
 • εργαλεία,
 • ανταλλακτικά,
 • αγροτικά προϊόντα νωπά και κατεψυγμένα,
 • βιομηχανικά προϊόντα,
 • πρώτες ύλες,
 • καύσιμα (στερεά, υγρά, αέρια),
 • ζωντανά ζώα,
 • μελίσσια
 • αρχαία έργα τέχνης (αγάλματα, πήλινα κλπ.),
 • κοσμήματα,
 • κεραμικά,
 • πολύτιμα μέταλλα,
 • σύγχρονα έργα τέχνης (ζωγραφικοί πίνακες, γλυπτά κλπ.),
 • οικοσκευές,
 • λαχεία ή ΠΡΟ-ΠΟ (που έχουν κερδίσει)
 • κειμήλια κ

Τα είδη ασφάλειας μεταφορών είναι:

 Ολική απώλεια μόνο

Καλύπτεται η απώλεια του φορτίου λόγω ολικής απώλειας του μεταφορικού μέσου και χωρίς καμία συνεισφορά σε γενική αβαρία ή σώστρα.

Ρήτρα Γ

Καλύπτεται η απώλεια ή ζημιά που οφείλεται ή προξενείται από φωτιά, έκρηξη, προσάραξη, βύθιση, ανατροπή, εκτροχιασμό, σύγκρουση ή επαφή του μέσου μεταφοράς με εξωτερικό αντικείμενο (εκτός από νερό), εκφόρτωση σε λιμάνι καταφυγής, θυσία γενικής αβαρίας, εκβολή φορτίου, συνεισφορά σε γενική αβαρία και σώστρα.

Ρήτρα Β

Καλύπτονται οι κίνδυνοι της ρήτρας Γ και επιπλέον σεισμός, ηφαιστειακή έκρηξη, κεραυνός, αρπαγή από τα κύματα, είσοδος νερού από θάλασσα, λίμνη ή ποταμό και απώλεια ολοκλήρων δεμάτων από πτώση τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τη φόρτωση και την εκφόρτωση.

Ρήτρα Α

Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι εκτός από τις πάγιες εξαιρέσεις.

Ρήτρα AIR

Καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι αεροπορικής μεταφοράς, εκτός από τις πάγιες εξαιρέσεις.

Οι πιo πάνω καλύψεις θεωρούνται βασικές και μπορεί να συμπληρωθούν με άλλες καλύψεις (όπου βέβαια δεν δημιουργείται αντίφαση ή επικάλυψη) και σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε φορτίου.

Ενδεικτικές Συμπληρωματικές Καλύψεις

 • Ζημιές από βροχή ή επαφή με ξένες ουσίες ή άλλα εμπορεύματα
 • Κλοπή ή μη παράδοση ολόκληρων κόλων
 • Μικροκλοπή, έλλειμμα, ελλιπής παράδοση
 • Ροή
 • Θραύση, στρέβλωση
 • Σκουριά, οξείδωση
 • Κίνδυνοι καταστρώματος, δηλαδή εκβολή από τον πλοίαρχο ή αρπαγή από τα κύματα
 • Κίνδυνοι πολέμου, ναρκών, τορπιλών
 • Κίνδυνοι απεργιών, εξεγέρσεων, πολιτικών ταραχών
 • Κακόβουλη βλάβη
 • Ποιοτική αλλοίωση λόγω βλάβης του ψυκτικού μηχανήματος
 • Κάλυψη απόρριψης
 • Κάλυψη παραμονής και έκθεσης,

Για τη σωστή ασφάλιση και ανάλογα με τα μεταφερόμενα εμπορεύματα και τον πελάτη, υπάρχουν πολλοί τρόποι ασφάλισης όπως:

 • Απλό συμβόλαιο μιας κάλυψης
 • Προασφαλιστήριο (Floating Policy)
 • Ανοικτό ή διαρκές συμβόλαιο (Open Cover)
 • Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο (Block Policy), κλπ